Fins que es mantingui activat el Pla d’actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, les persones físiques (no persones físiques empresàries-autònoms) que vulguin lliurar documentació en paper hauran d'enviar un correu amb tots els documents en format PDF juntament amb una còpia en format PDF del DNI a l'adreça registre@llull.cat.

La identificació i signatura s’acreditaran amb la verificació de la identitat mitjançant sistemes de comprovació manuscrita o constatació de la identitat mitjançant plataformes d’interoperabilitat de la identificació.

Un cop registrada la documentació, se'ls enviarà un rebut al correu electrònic que consti a la documentació lliurada.