TAULA D’ALTERNATIVES PER A CERTIFICATS CADUCATS DURANT l’ESTAT D’ALARMA

S’admeten sol·licituds de persones jurídiques utilitzant certificat de persona física del representant

  Persona física amb residència a Catalunya Persona jurídica amb residència a Catalunya Persona física amb residència a Espanya Persona jurídica amb residència a Espanya
Sol·licituds/ Accés a Meva Carpeta

IdCat Mòbil*
FNMT (Només renovar)

 

CAMERFIRMA
FNMT (Només renovar per a Representant únic o Solidari)

FNMT (Només renovar)

CAMERFIRMA
FNMT (Només renovar per a Representant únic o Solidari)

Accés a les notificacions Certificats i accés amb paraula de pas Certificats i accés amb paraula de pas Certificats i accés amb paraula de pas Certificats i accés amb paraula de pas

* IdCAT Mòbil: en el cas de les persones amb nacionalitat espanyola o extracomunitària (amb NIE), sempre i quan tinguin targeta sanitària del Catsalut. Les persones que són residents a Catalunya o les persones residents que encara no s’havien pogut empadronar i demanar la targeta sanitària individual, ara ho podran fer sense haver d’anar al centre d’atenció primària. Per fer-ho han d'emplenar un  formulari, que es mantindrà actiu mentre duri la situació d’alerta sanitària. Rebran per correu electrònic un resguard provisional amb el codi d’identificació personal (CIP) assignat, que els permetrà l'accés als centres i serveis del sistema sanitari públic.

 

Resten doncs col·lectius de persones que a dia d’avui no poden obtenir mitjans d’identificació digital:

- Titulars i beneficiàries de MUFACE