| Oficina virtual Institut Ramon Llull

Pas 1 de 3: Universitat


Cal adjuntar la següent documentació:

  • Documentació que acrediti la representació amb què actua la persona física (Declaració jurada).
  • Documentació que acrediti la identitat de la persona física (passaport, etc).

Universitat


Dades del responsable acadèmic que tramitarà amb l'IRL.


Les credencials d'accés seran enviades a aquesta adreça