L0128 U10_2018

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a residències de traductors/ores de la literatura catalana durant l’any 2018.