L0110 U10 E911 N-1aC 2023

Resolució per la qual es resol la inadmissió i el desistiment de les sol·licituds de subvenció presentades en el marc de la 1a convocatòria 2023 a la mobilitat del professorat d'estudis catalans a universitats de l'exterior.