L0125 U10

Resolució de la convocatòria anticipada per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil.