L0128 U10_2017

Resolucó de la convocatòria per a la concessió de subvencions de l'Institut Ramon Llull per a Residències de traductors/ores de la literatura catalana que es realitzin durant l'any 2017