L0129 U10 2019

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions per a la traducció de fragments i l’elaboració de dossiers d’obres de literatura catalana i aranesa per a trameses a l’estranger corresponents a la segona convocatòria de l'any 2019.