L0125 U10 2019

Resolució per la qual es resol el desistiment i la inadmissió de les sol·licituds de subvenció per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil corresponents a la tercera convocatòria de l'any 2019.