L0114 U010 2aC 2023

Resolució de la 2a convocatòria 2023 per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a la mobilitat del professorat d'estudis catalans a universitats de l'exterior des de la universitat on exerceixen docència.