L0125 U10 3aC 2023

Resolució per la qual es resolen les inadmissions i els desistiments de les sol·licituds de subvenció de la tercera convocatòria per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades.