L0185 U10_2017

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la traducció i/o adaptació per a la subtitulació de textos escènics.