L0125 U10 2aC 2023

Resolució de la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades.