L0152 U10 2023

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la convocatòria de data 12 d’abril de 2023 (DOGC núm. 8898 de 19 d’abril de 2023) en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat d'orquestres, formacions de cambra i/o corals per a actuacions i/o gires en l'àmbit de la música clàssica, contemporània i l'òpera.