L0128 U10 2T_residències traductors 2016

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions de l’Institut Ramon Llull per a residències de traductors/ores de la literatura catalana que es realitzin durant l’any 2016.