L0111 N-2020

Proposta de resolució definitiva de selecció de professorat d’estudis catalans a la Università degli Studi di Napoli L’Orientale i a la Università per Stranieri di Siena (Itàlia) per al curs acadèmic 2020-2021.