L0164 U10 N-CIR 78/15-1 I TEA 254/15-1

Resolució per la qual es modifica la resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions programades a l’exterior en l’àmbit de les arts escèniques i la música de data 16 de juliol de 2015.