L0164 U10 N-CIR 78/15-1 I TEA 254/15-1

Resolució per la qual es modifica la proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions per a la mobilitat d’artistes per a actuacions programades a l’exterior en l’àmbit de les arts escèniques i la música de data 23 de juny de 2015.