L0129 U10 1aC 2023

Resolució per la qual es resolen les inadmissions i els desistiments de les sol·licituds de subvenció de la primera convocatòria per a l’elaboració de materials de promoció internacional d’obres de literatura catalana i aranesa.