L0164 U10 2023

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la convocatòria de data 14 d’abril de 2023 (DOGC núm. 8899 de 20 d’abril de 2023) en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires en l’àmbit de la música i les arts escèniques.