L0128 U10 1aC_residències traductors 2016

Correcció d’errades a la resolució de data 5 de juliol de 2016 per la qual es resol la convocatòria per a la concessió de les subvencions en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta per a residències de traductors/ores de la literatura catalana que es realitzin durant l’any 2016.