L0196 U10 2023

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la convocatòria de data 21 de juliol de 2023 (DOGC núm. 8968 de 28 de juliol de 2023) per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a programes de residències internacionals.