L0125 U10 3C 2022

Resolució per la qual es resolen les inadmissions i desistiments de la tercera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades.