L0125 U10 3C 2022

Proposta de resolució provisional de la tercera convocatòria de l’any 2022 per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades.