L0186 U10 2023

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la convocatòria de data 12 d’abril de 2023 (DOGC núm. 8898 de 19 d’abril de 2023) per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres i portafolis/dossiers d’artistes visuals, arquitectes i dissenyadors i de textos de crítics per a la seva difusió digital (ref. BDNS 687653).