L0125 U10 N-1aC 2023

Resolució per la qual es resolen les inadminssions i els desistiments de les sol·licituds de subvenció per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades.