L0125 U10 N-1aC 2023

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades.