L0128 U10 2023

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a residències de traductors/ores de la literatura catalana i aranesa.