L0114 U10 N-1aC 2023

Resolució de la 1a convocatòria 2023 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva a la mobilitat del professorat d'estudis catalans a universitats de l'exterior des de la universitat on exerceixen docència.