L0195 U10 2023

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la convocatòria de data 20 de juliol de 2023 (DOGC núm. 8966 de 26 de juliol de 2023) per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat internacional individual en els àmbits de l’audiovisual, les arts escèniques, la música, les arts visuals, el disseny i l’arquitectura.