L0128 U10_2017

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a residències de traductors/ores de la literatura catalana que es realitzin durant l’any 2017.