L0125 U10 2aC 2023

Resolució per la qual es resol la inadmissió d’una sol·licitud de subvenció de la segona convocatòria per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades.