L0125 U10 2aC 2023

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, de la segona convocatòria per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades.