L0125 U10_2016

Resolució de la segona convocatòria de l'any 2016 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, per a la publicació a l'estranger d'obres il.lustrades de literatura infantil juvenil.