L0170 U10_2016

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, per a desplaçaments fora de Catalunya per portar a terme activitats expositives en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura.