L0128 U10 1aC 2023

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la convocatòria de data 19 d’abril de 2023 (DOGC núm. 8903 – 26 d’abril de 2023) per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a residències de traductors/ores de la literatura catalana i aranesa.