L0178 U10_2017

Correcció d’errades a la resolució de data 18 de juliol de 2017 per la qual es resolen les inadmisions i els desistiments de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de les arts escèniques per a l’any 2017.