L0124 U10_2016

Resolució per la qual es resolen els desistiments de les sol·licituds de subvenció corresponents a la segona convocatòria de l’any 2016 per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització d'activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana i de pensament i de la literatura infantil i juvenil.