L0168 U10_2016

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, per a la subtitulació de llargmetratges, curtmetratges i documentals produïts a Catalunya.