L0114 U10 2022

Resolució de desistiment de les sol·licituds de subvenció presentades a la convocatòria 2022 a la mobilitat del professorat d'estudis catalans a universitats de l'exterior des de la universitat on exerceixen la docència.