L0170 U10 2019

Resolució de la segona convocatòria per a l’any 2019 per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat per portar a terme activitats fora de Catalunya en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura.