CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ DE PROFESSORAT D’ESTUDIS CATALANS: llista provisional de persones admeses i de persones que han d’aportar o esmenar documentació.