L0125 U10_2017

Proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil corresponents a la primera convocatòria de l'any 2017.