L0124 U10_2017

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions per a la realització d'activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa corresponents a la primera convocatòria de l'any 2017.