L0124 U10_2017

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització d'activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa corresponents a la segona convocatòria de l'any 2017.