L0169 U10 2020

Resolució per la qual es resol la inadmissió i el desistiment de les sol·licituds de subvenció per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de la música i les arts escèniques.