L0169 U10 2020

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de la música i les arts escèniques.