L0127 U10_2016

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana corresponent a la segona convocatòria de l’any 2016.