L0125 U10 2019

Resolució de la tercera convocatòria de l’any 2019 per a la concessió de subvencions per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil.