L0124 U10 2019

Resolució de la segona convocatòria de l’any 2019 per a la concessió de subvencions per a la realització d'activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa.